Skip to main content

Visum Voorwaarden

Hadj-visums worden verstrekt aan mensen die legaal in Nederland verblijven. Hiermee bedoelen we mensen die de Nederlandse nationaliteit bezitten, mensen met een verblijfsvergunning of mensen met een arbeids- of studentenvisum. Deze personen kunnen een visum krijgen om vanuit Nederland naar Saoudie-Arabië te mogen reizen voor de Hadj.

Mensen met een toeristenvisum kunnen geen Hadj-visum krijgen om vanuit Nederland te reizen naar Saoedi-Arabië. Zij zullen zich moeten wenden tot de ambassade in hun woonland.

Hoe kan iemand uit Nederland deelnemen aan de Hadj?

Iedereen die wenst de Hadj te verrichten, dient zich te wenden tot een reisagent die gespecialiseerd is in het aanbieden van Hadj-reizen.

Hoe wordt de aanvraag voor het visum behandeld?

Nadat u contact hebt opgenomen met het reisbureau en akkoord bent gegaan met zijn voorwaarden, wordt u toegevoegd aan de groep. Dit is hoe de meeste hadj-reisagenten werken. Manasik verwacht echter van u dat u het registratieformulier volledig heeft ingevuld en dat u een voorschot heeft betaald, om u officieel aan de groep toe te voegen. Daarna levert u uw paspoort en de andere benodigde documenten zoals eventueel uw verblijfsvergunning in bij ons. Wij leveren deze dan weer in bij de Saoedische ambassade voor de aanvraag van uw visum.

Wat zijn de eisen voor het verkrijgen van een Hadj-visum?

  1. Een geldig paspoort. Deze dient minimaal 6 maanden geldig te zijn op de dag van vertrek uit Saoedi-Arabië (terugreisdag).
  2. Een geldige verblijfsvergunning (indien u niet de Nederlandse nationaliteit bezit). Deze dient langer dan 6 maanden geldig te zijn.
  3. Twee pasfoto’s (moeten voldoen aan de eisen van Fotomatrix Model 2020).
  4. Kopie huwelijksakte (alleen echtgenoten).
  5. Kopie geboorteakte van alle meereizende minderjarige kinderen.
  6. Bekeerlingen dienen een bewijs van Shahadah van de moskee of een soortgelijke instantie te overleggen. Deze moet gelegaliseerd zijn.
  7. Een vrouw die alleen reist, moet minimaal 45 jaar oud zijn en dient een bewijs van geen-bezwaar van haar mahram te overleggen.
  8. Iedere vrouw onder de 45 jaar, dient te worden vergezeld door een mahram. Hiervoor dient een bewijs aangeleverd te worden, zoals een GBA-uittreksel waaruit blijkt dat de desbetreffende man een mahram van haar is.
  9. Volledige vaccinatie Covid-19 (laatste vaccinatie, mag niet ouder zijn dan 8 maanden).
Chat openen
1
Scan de code
Hallo 👋
Kunnen we je helpen?